Třídní učitelé

Školní rok 2018/2019

Označení třídy Třídní učitel (ka) Označení domovské učebny
1. A Ing. Helena SOKOLOVÁ B 108
2. A Mgr. Petra MIČÍKOVÁ B 209
3. A MVDr. Eva JUSTOVÁ B 207
4. A Mgr. Monika ONDROUŠKOVÁ B 208