Pokyny k zahájení školního roku 2019/2020

Zahájení vyučování ve školním roce 2019/2020 je v pondělí 2. září 2019.

Třída 1. A zahájí školní rok v 08.30 hodin v učebně B 108.

Ostatní třídy zahájí školní rok v 09.00 hodin v následujících učebnách:
2. A – učebna B 209
3. A – učebna B 207
4. A – učebna B 109