Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Přijímací řízení bude probíhat podle jednotných kritéri, určených platnou legislativou.


Detailní kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 jsou zveřejněna ZDE (nové okno).

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 - 1. a 2. řádný termín přijímacích zkoušek ZDE.


Nabídka oborů vzdělání:

 • 43-41-M/01  Veterinářství

Forma vzdělávání: čtyřletá denní, ukončeno maturitní zkouškou.

Uvedený obor vzdělání je určen uchazečům, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání.

Termíny podání přihlášek:

 • Termín pro podání přihlášek pro denní studium - 1. března 2018
 • Termín pro podání přihlášek pro dálkové studium - 1. března 2018

Termíny přijímacího řízení:

 • První termín - 12. dubna 2018 (první škola)
 • Druhý termín - 16. dubna 2018 (druhá škola)
 • První náhradní termín - 10. května 2018
 • Druhý náhradní termín - 11. května 2018

Uplatnění absolventů oboru Veterinářství:

Prioritou naší školy je připravit absolventy k dalšímu studiu na vysokých školách přírodovědného zaměření, proto Školní vzdělávací program obsahuje časově navýšenou dotaci u výuky Biologie a Chemie.

Absolventi naší školy najdou široké uplatnění v mnoha oborech díky vědomostem a znalostem, které získali studiem a praktickou výukou pod vedením pedagogů s odborným vzděláním.

Absolventi mohou po ukončení studia pracovat v oblasti chovatelství (farmy, speciální chovy, výcvik asistenčních zvířat – služební psi, koně, apod.).

Uplatnění najdou také jako podnikatelé v oblasti chovu zvířat (prodej krmiv, prodej exotických a zajímavých zvířat, poradci chovů a výživy).

Možné uplatnění profese v praxi:

 • veterinární technik (asistent veterinárního lékaře);
 • instruktor výchovně vzdělávacích programů (hipoterapie, canisterapie, výcvik asistenčních zvířat);
 • pracovník v oblasti výzkumu (ekologie, výživa, mikrobiologie);
 • odborný pracovník v potravinářství (masný, mlékárenský, mrazírenský průmysl – technolog výroby, vedoucí výroby a další);
 •  odborník v oblasti kontroly produktů živočišného původu (potravinářský, kosmetický farmaceutický průmysl)

TRIVIS - Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.
Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno
Tel.: +420 543 250 428
e-mail:

Tisknout


SAS

TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO

IČ: 253 473 90
IZO: 108 010 015

Tel.: +420 543 250 428

 
  


Brno

Brno

TRIVIS, a.s.

TRIVIS – Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o.

TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO