Pro uchazeče

Obory vzdělání

Obor 43-41-M/01 Veterinářství

  • čtyřleté denní vzdělávání zakončené maturitní zkouškou

Vzdělávací kurzy Veterinářství

  • jedenapůlleté kvalifikační vzdělávání

Školné

  • pro čtyřletou denní formu vzdělávání – 20 000 Kč ročně
  • pro jedenapůlleté distanční/dálkové kurzy Veterinářství – 18 000 Kč za studium

Školné je splatné ve dvou splátkách – první polovina již při podpisu smlouvy o vzdělávání, další pak vždy k 31. lednu a 30. červnu příslušného školního roku.

Školné

  • Přihláška ke studiu – denní studium: XLSX
  • Vysvětlivky a pokyny k tiskopisům přihlášek: DOCX

Přijímací řízení

Detailní informace týkající se příjímacího řízení – odkaz.