Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení bude probíhat podle jednotných kritérií, určených platnou legislativou.


Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020 jsou zveřejněna ZDE.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 jsou zveřejněna ZDE.


Nabídka oborů vzdělání:

 • 43-41-M/01  Veterinářství

Forma vzdělávání: čtyřletá denní, ukončeno maturitní zkouškou.

Uvedený obor vzdělání je určen uchazečům, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání.


Termíny podání přihlášek:

Termíny přijímacího řízení:

 • První termín (první škola) – pátek 12. dubna 2019
 • Druhý termín (druhá škola) – pondělí 15. dubna 2019
 • První náhradní termín – pondělí 13. května 2019
 • Druhý náhradní termín – úterý 14. května 2019

Uplatnění absolventů oboru Veterinářství:

Prioritou naší školy je připravit absolventy ke studiu na VŠ a k dalšímu možnému uplatnění jak ve veterinárních tak i neveterinárních oborech, například:

 • veterinární technik (asistent veterinárního lékaře, ošetřovatel zvířat v ZOO, a další obdobné pozice);
 • instruktor výchovně vzdělávacích programů (hipoterapie, canisterapie, výcvik asistenčních zvířat);
 • pracovník v oblasti výzkumu (ekologie, výživa, mikrobiologie);
 • odborný pracovník v potravinářství (masný, mlékárenský, mrazírenský průmysl – technolog výroby, vedoucí výroby a další);
 • odborník v oblasti kontroly produktů živočišného původu (potravinářský, kosmetický či farmaceutický průmysl);
 • oblast integrovaného záchranného systému (živelní pohromy, krizové řízení…).

TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.
Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno
Tel.: +420 543 250 428
e-mail: veterinabrno@trivis.cz