Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení bude probíhat podle jednotných kritéri, určených platnou legislativou.


Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020 jsou zveřejněna ZDE.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 jsou zveřejněna ZDE.


Nabídka oborů vzdělání:

  • 43-41-M/01  Veterinářství

Forma vzdělávání: čtyřletá denní, ukončeno maturitní zkouškou.

Uvedený obor vzdělání je určen uchazečům, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání.


Termíny podání přihlášek:

Termíny přijímacího řízení:

  • První termín –  (první škola)
  • Druhý termín –  (druhá škola)
  • První náhradní termín –
  • Druhý náhradní termín –

Uplatnění absolventů oboru Veterinářství:

Prioritou naší školy je připravit absolventy k dalšímu studiu na vysokých školách přírodovědného zaměření, proto Školní vzdělávací program obsahuje časově navýšenou dotaci u výuky Biologie a Chemie.

Absolventi naší školy najdou široké uplatnění v mnoha oborech díky vědomostem a znalostem, které získali studiem a praktickou výukou pod vedením pedagogů s odborným vzděláním.

Absolventi mohou po ukončení studia pracovat v oblasti chovatelství (farmy, speciální chovy, výcvik asistenčních zvířat – služební psi, koně, apod.).

Uplatnění najdou také jako podnikatelé v oblasti chovu zvířat (prodej krmiv, prodej exotických a zajímavých zvířat, poradci chovů a výživy).

Možné uplatnění profese v praxi:

  • veterinární technik (asistent veterinárního lékaře);
  • instruktor výchovně vzdělávacích programů (hipoterapie, canisterapie, výcvik asistenčních zvířat);
  • pracovník v oblasti výzkumu (ekologie, výživa, mikrobiologie);
  • odborný pracovník v potravinářství (masný, mlékárenský, mrazírenský průmysl – technolog výroby, vedoucí výroby a další);
  •  odborník v oblasti kontroly produktů živočišného původu (potravinářský, kosmetický farmaceutický průmysl)

TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.
Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno
Tel.: +420 543 250 428
e-mail: veterinabrno@trivis.cz