Časový rozvrh vyučovacích hodin

Při tvorbě časového rozvrhu vyučovacích hodin bylo mimo jiné vycházeno i z ustanovení § 11 vyhlášky MŠMT ČR 13/2005 Sb.:

  1. Ředitel školy stanoví v denní formě vzdělávání začátek a konec teoretického vyučování tak, že začíná zpravidla v 8:00 hodin, nejdříve však v 7:00 hodin, a končí nejpozději ve 20:00 hodin. Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je 8 hodin, ve výjimečných případech 9 hodin, bez polední přestávky 7 hodin.
  2. Zpravidla po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 15 až 20 minut. Mezi ostatní vyučovací hodiny se zařazuje přestávka zpravidla desetiminutová, délka polední přestávky je nejméně třicet minut.

S ohledem na výše uvedenou normu vydal ředitel školy pokyn ke zpracování rozvrhu vyučování a k časovému rozvrhu vyučovacích hodin ve TRIVIS – Střední škole veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o., což v praxi znamená, že:

  • po čtvrté vyučovací hodině, která končí v 10:25 hodin, je zařazena přestávka v délce 15 minut,
  • v šesté vyučovací hodině, t.j. v 11:30 hodin je zařazena polední přestávka v délce 45 minut na oběd BPČ
  • v sedmé vyučovací hodině, t.j. v 12:20 hodin je zařazena polední přestávka v délce 45 minut na oběd VET,

Časový rozvrh výuky (pondělí až pátek)

HODINA ČASOVÉ ROZMEZÍ PŘESTÁVKA PO HODINĚ
1. 07:10 – 07:55 hod. 5 min.
2. 08:00 – 08:45 hod. 5 min.
3. 08:50 – 09:35 hod. 5 min.
4. 09:40 – 10:25 hod. 15 min.
5. 10:40 – 11:25 hod. 5 min.
6. 11:30 – 12:15 hod. 5 min. (oběd BPČ)
7. 12:20 – 13:05 hod. 5 min. (oběd VET)
8. 13:10 – 13:55 hod. 5 min.
9. 14:00 – 14:45 hod. 5 min.
10. 14:50 – 15:35 hod.