Maturitní zkoušky jaro 2019

Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce do 03. prosince 2018
Praktická maturitní zkouška  16. a 17. dubna 2019
Ústní maturitní zkoušky  27. a 28. května 2019

Společná maturitní zkouška

ČJL – PP  10. dubna 2019 od 12.30 hodin
ANJ – PP 11. dubna 2019 od 08.00 hodin
ANJ – DT  02. května 2019 od 13.00 hodin
ČJL – DT  03. května 2019 od 08.00 hodin
Pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se časový limit adekvátně prodlužuje
dle Sdělení MŠMT ČR – 976/2018 – 1.

Více informací naleznete na stránce www.novamaturita.cz .