Maturitní zkoušky jaro 2019

Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce do 3. 12. 2018
Praktická maturitní zkouška  2019
Ústní maturitní zkoušky  2019

Společná maturitní zkouška

ČJL – PP  2019
12.00 – 14.15
MAT – DT  2019
08.00 – 10.05
ANJ – PP  2019
13.00 – 14.20
ČJL – DT  2019
08.00 – 09.20
ANJ – DT  2019
08.00 – 10.10

Pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se časový limit adekvátně prodlužuje dle Sdělení MŠMT ČR – 976/2018 – 1.

Více informací naleznete na stránce www.novamaturita.cz .