Maturitní zkoušky podzim 2019

Pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se časový limit adekvátně prodlužuje dle Sdělení MŠMT ČR – 976/2018 – 1.

Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce do úterý 25. června 2019
Písemné zkoušky společné části MZ na spádových školách
2. až 6. září 2019
Ústní maturitní zkouška
středa 18. září 2019