INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

  • Uchazeč koná zkoušku 08. 06. 2020 pouze v jednom termínu na škole první volby.
  • Pozvánka na přijímací zkoušku bude zaslána nejpozději 10 pracovních dnů před jejím konáním.
  • Na odevzdání zápisového lístku je nově stanovena lhůta 5 pracovních dnů, nejzazší termín do 23. 06. 2020.
  • V rámci legislativních změn nelze podávat odvolání a volná místa budou školou nabídnuta uchazečům podle výsledkové listiny na základě podání Žádosti o nové rozhodnutí.
  • Náhradní termín v případě řádné omluvy je stanoven na 23. 06. 2020.

Časový harmonogram přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 naleznete ZDE.