Maturitní zkoušky jaro 2020

Pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se časový limit adekvátně prodlužuje dle Sdělení MŠMT ČR – 976/2018 – 1.

Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce do 2. 12. 2019
Praktická zkouška
20. 4. – 22. 4. 2020
Písemné zkoušky společné části MZ
středa 8. 4. 2020
čtvrtek 30. 4. 2020
4. – 6. 5. 2020
Ústní maturitní zkouška
18. 5. –  22. 5. 2020