POZOR! Změna termínu školní přijímací zkoušky

Na základě Opatření ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15. března 2021 dochází ke změně termínu školní přijímací zkoušky.

Termín školní přijímací zkoušky na TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, je nově stanoven na 5. května 2021 a 2. termín (náhradní termín) na 12. května 2021.

Podrobnější informace vám budou sděleny nejpozději 14 dnů před konáním školní přijímací zkoušky.