Kaleidoskop

Jarní prázdniny březen 2022

Krátká pauza ve studiu, škoda že už skončila.


Olympijský festival Brno 2022

Už potřetí prožilo Brno Olympijský festival. Nová Zbrojovka u nádraží Židenice nabídla přes deset zimních sportů k vyzkoušení, speciální edukativní zónu o olympismu a přímé přenosy z her v Pekingu.

V období 4. – 20. února 2022, kdy se festival konal, si žáci naší školy v rámci tělesné výchovy vyzkoušeli některý ze zimních sportů. Krásné počasí, téměř jarní, zážitky jen umocnily, jak žákům, tak i učitelům.

Určitě příště zas.


Odborná exkurze

V posledním lednovém týdnu měli žáci 4. ročníku možnost navštívit 2 zajímavá pracoviště v Brně – Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny a Ústav patologie na Veterinární univerzitě.

Žákům se tak naskytla jedinečná příležitost srovnání práce patologa humánního a patologa veterinárního.

Exkurze se tak pro některé žáky stala inspirující při rozhodování a volbě dalšího studia na vysoké škole.

Všem organizátorům patří náš velký dík.

.     


Adaptační kurz

Adaptační kurz, který žáci absolvovali společně s učiteli, naplnil naše očekávání. Bohatý animační program pod vedením profesionálů, pomohl k poznání a především k vzájemnému seznámení žáků a utužení kolektivu. Nejen žáci měli možnost poznat učitele mimo školní prostředí, ale i učitelé měli příležitost lépe poznat žáky, se kterými se budou setkávat po celé období studia.

Žáci si odnesli spoustu zážitků a nových kamarádství. Chladnému a deštivému počasí navzdory se vše vydařilo a všichni si to maximálně užili. Adaptační kurz si zpětně pochvalují a rádi by podobné akce absolvovali častěji.