Kritéria přijímacího řízení

Novela vyhlášky o přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025 bude účinná od 1. 1. 2024. Kritéria přijímacího řízení budou upřesněna po tomto datu.