Časový rozvrh vyučovacích hodin

Při tvorbě časového rozvrhu vyučovacích hodin bylo mimo jiné vycházeno i z ustanovení § 11 vyhlášky MŠMT ČR 13/2005 Sb.:

  1. Ředitel školy stanoví v denní formě vzdělávání začátek a konec teoretického vyučování tak, že začíná zpravidla v 8:00 hodin, nejdříve v  7:00 hodin, a končí nejpozději ve 20:00 hodin. Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je 8 hodin, ve výjimečných případech 9 hodin, bez polední přestávky 7 hodin.
  2. Zpravidla po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 15 až 20 minut. Mezi ostatní vyučovací hodiny se zařazuje přestávka zpravidla desetiminutová, délka polední přestávky je nejméně třicet minut.

S ohledem na výše uvedenou normu vydal ředitel školy pokyn ke zpracování rozvrhu vyučování a k časovému rozvrhu vyučovacích hodin v TRIVIS – SŠ veterinární Emila Holuba Brno, s. r. o., což v praxi znamená:

  • po druhé vyučovací hodině, která končí v 09:35 hodin, je zařazena přestávka v délce 15 minut,
  • mezi jednotlivými vyučovacími hodinami je zařazena přestávka v délce 5 minut,
  • polední přestávka je v délce 45 minut, od 12:15 do 13:00.

Časový rozvrh výuky (pondělí až pátek)

0 07:10 – 07:55
1 08:00 – 08:45
2 08:50 – 09:35
3 09:50 – 10:35
4 10:40 – 11:25
5 11:30 – 12:15
6 13:00 – 13:45
7 13:50 – 14:35
8 14:40 – 15:25