Časový rozvrh vyučovacích hodin

Při tvorbě časového rozvrhu vyučovacích hodin bylo mimo jiné vycházeno i z ustanovení § 11 vyhlášky MŠMT ČR 13/2005 Sb.:

  1. Ředitel školy stanoví v denní formě vzdělávání začátek a konec teoretického vyučování tak, že začíná zpravidla v 8:00 hodin, nejdříve však v 7:00 hodin, a končí nejpozději ve 20:00 hodin. Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je 8 hodin, ve výjimečných případech 9 hodin, bez polední přestávky 7 hodin.
  2. Zpravidla po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 15 až 20 minut. Mezi ostatní vyučovací hodiny se zařazuje přestávka zpravidla desetiminutová, délka polední přestávky je nejméně třicet minut.

S ohledem na výše uvedenou normu vydal ředitel školy pokyn ke zpracování rozvrhu vyučování a k časovému rozvrhu vyučovacích hodin ve TRIVIS – Střední škole veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o., což v praxi znamená, že:

  • po čtvrté vyučovací hodině, která končí v 10:25 hodin, je zařazena přestávka v délce 15 minut,
  • mezi jednotlivými vyučovacími hodinami je zařazena přestávka v délce 5 minut,
  • polední přestávka je v délce 30 minut, od 12:15 do 12:45.

Časový rozvrh výuky

1 07:10 – 07:55
2 08:00 – 08:45
3 08:50 – 09:35
4 09:40 – 10:25
5 10:40 – 11:25
6 11:30 – 12:15
7 12:45 – 13:30
8 13:35 – 14:20