Pro žáky

Bankovní spojení pro placení školného

Číslo účtu: 274903354/0300
Variabilní symbol: Pro smlouvy platné od 1. září 2017 je variabilním symbolem číslo smlouvy.
Pro starší smlouvy je variabilním symbolem rodné číslo žáka.
Zpráva příjemci: Jméno a příjmení žáka

 

Konzultační hodiny pedagogických pracovníků

Žáci i zákonní zástupci mohou kontaktovat jednotlivé vyučující po předchozí domluvě i mimo stanovené konzultační hodiny. Po předchozí domluvě mají žáci nárok si s vyučujícím domluvit i doučování.

Ing. Martin KLIMEŠ Pátek 12:20 – 13:05
MVDr. Eva LABOROVÁ Pátek 12:20 – 13:05
Ing. Bc. Radana MACHANÍČKOVÁ Pátek 12:20 – 13:05
Mgr. Petra MIČÍKOVÁ Pátek 12:20 – 13:05
Mgr. Igor JANEČEK Pátek 12:20 – 13:05
Mgr. Zdeněk PALUŘÍK Pátek 12:20 – 13:05
Mgr. Kateřina SEDLÁKOVÁ Pátek 12:20 – 13:05
MVDr. Lucia FRGELECOVÁ, Ph.D. Pátek 12:20 – 13:05