Pro žáky

Bankovní spojení pro placení školného

Číslo účtu: 274903354/0300
Variabilní symbol: Pro smlouvy platné od 1. září 2017 je variabilním symbolem číslo smlouvy.
Pro starší smlouvy je variabilním symbolem rodné číslo žáka.
Zpráva příjemci: Jméno a příjmení žáka

Výchovný poradce, preventista sociálně-patologických jevů

Mgr. Miloš HUDEC – kabinet A 107

Konzultační hodiny:

  • pondělí od 11:30 do 12:15
  • středa od 13:15 do 14.00

Konzultační hodiny pedagogických pracovníků

Žáci i zákonní zástupci mohou kontaktovat jednotlivé vyučující po předchozí domluvě i mimo stanovené konzultační hodiny.

Mgr. Bc. Lukáš CIGÁNIK úterý 11:30 – 13:30
Ing. Bc. Elen ČÍKOVÁ pátek 9:00 – 9:30
Mgr. Ing. Barbora DVOŘÁKOVÁ středa 12:15 – 12:45
Ing. Martin KLIMEŠ středa 11:30 – 12:15
Ing. Bc. Radana MACHANÍČKOVÁ pondělí 13:35 – 14:20
Mgr. Petra MIČÍKOVÁ úterý 12:15 – 12:45
MVDr. Tereza MOSEROVÁ středa 12:45 – 13:30
Mgr. Maria MOŽNÁ čtvrtek 8:50 – 9:35
Mgr. Petra Jana NEUMANNOVÁ čtvrtek 10:45 – 11:25
Bc. Jan Pokorný

Pondělí

Středa

10:00 – 11:00

8:00 – 9:00

Mgr. Vlasta URBÁNKOVÁ pondělí a pátek 8:50 – 9:35