Pro žáky

Bankovní spojení pro placení školného

Číslo účtu: 274903354/0300
Variabilní symbol: Pro smlouvy platné od 1. září 2017 je variabilním symbolem číslo smlouvy.
Pro starší smlouvy je variabilním symbolem rodné číslo žáka.
Zpráva příjemci: Jméno a příjmení žáka

Prodej stravenek na obědy

Každá středa od 10:25 do 10:40 v místnosti B 103.

Cena stravenek pro žáky: 1 oběd za 35 Kč


Výchovný poradce, preventista sociálně-patologických jevů

Mgr. Miloš HUDEC – kabinet A 107

Konzultační hodiny:

  • pondělí od 11:30 do 12:15
  • středa od 13:15 do 14.00

Konzultační hodiny pedagogických pracovníků

Žáci i zákonní zástupci mohou kontaktovat jednotlivé vyučující po předchozí domluvě i mimo stanovené konzultační hodiny.

Ing. Vladimíra Binarová pátek 10:25 – 10:40
RNDr. Bohuslav Jelen středa 12:45 – 13:05
MVDr. Eva Justová úterý 12:20 – 13:05
Ing. Mgr. Ivona Kahleová úterý 11:30 – 12:15
Mgr. Petra Mičíková středa 12:20 – 13:05
Mgr. Monika Ondroušková

středa

čtvrtek

12:20 – 13:20

11:00 – 12:00

Mgr. Martina Pospíchalová úterý 12:20 – 13:05
Ing. Jana Přepechalová čtvrtek a pátek 12:20 – 13:05
Ing. Helena Sokolová

pondělí

čtvrtek

12:15 – 13:10

10:25 – 10:40

Mgr. Hana Ševečková pondělí 11:30 – 12:15
Mgr. Milan Šipl pondělí 10:00 – 12:50