Školní průkaz ISIC

Naše škola vydává svým žákům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad žáka, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. ISIC je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí bude ISIC uznán na více než sto dvaceti pěti tisících místech.

Co přináší ISIC vydaný přes naši školu?

 • Je oficiálním průkazem žáka naší školy
 • Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. IDS JMK, DPMB Brno)
 • Školní ISIC si není nutné každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia; licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně žák může rozhodnout, zda si zakoupí známku prodlužující platnost, kterou získá pouze ve škole.
 • Školní ISIC je levnější!
  • Prvotní pořízení průkazu stojí 350 Kč
  • Cena prodloužení v dalších letech je pouze 250 Kč
  • V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč
  • V ceně průkazu je jeho digitální verze, viz ALIVE APP (Google Play, App Store)
  • (ISIC v běžné distribuci stojí 500 Kč každý rok)

Co přináší ISIC?

 • Platnost ve 130 zemích světa, více než 125.000 slev po celém světě.
 • Slevy a výhody v dopravě: MHD nejen v krajských městech, sleva na téměř 300 autobusových linkách v ČR, některých krajích funguje ISIC i jako náhrada žákovského průkazu.
 • Speciální celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč.
 • Slevy na více než 2.000 místech v ČR:
  • při nákupech, stravování a vzdělávání,
  • na vstupném na festivaly, akce, do klubů,
  • na permanentky v lyžařských areálech,
  • při cestování – letenky, autobusové a vlakové jízdenky,
  • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek,
  • při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách.
 • Je akceptován většinou dopravních podniků po celé ČR jako potvrzení o studiu.

Jak si ISIC objednat?

O průkazy ISIC se na naší škole stará Ing. Martin Klimeš. Žádost o vydání průkazu vyplníte, podepíšete (u žáků mladších 16 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a přinesete uvedené kontaktní osobě na škole. Dokument můžete vyplnit i on-line, vytisknout a podepsaný odevzdat kontaktní osobě. K vystavení průkazu ISIC potřebujete fotografii v digitální podobě – fotografii pošlete e-mailem kontaktní osobě na adresu klimes@trivis.cz.

Hotový průkaz Vám pak bude vydán po jeho vyhotovení.