Pro uchazeče

Obory vzdělání

Obor 43-41-M/01 Veterinářství

  • čtyřleté denní vzdělávání zakončené maturitní zkouškou

Vzdělávací kurzy Veterinářství

  • jedenapůlleté kvalifikační vzdělávání

 


Školné

  • pro čtyřletou denní formu vzdělávání – 28 000 Kč ročně
  • pro jedenapůlleté distanční/dálkové kurzy Veterinářství – 21 000 Kč za studium

Školné je splatné ve dvou splátkách – první polovina již při podpisu smlouvy o vzdělávání, další pak vždy k 31. lednu a 30. červnu příslušného školního roku.


Ubytování žáků

Domov mládeže
Lomená 530/44, 617 00 Brno
E-mail: zampach@oupslomena.cz
Web: https://www.oupslomena.cz/domov-mladeze
Telefon: +420 545 128 745

Domov mládeže a zařízení školského stravování Brno, p. o.
Klášterského 4, Brno
E-mail: dmklast4@seznam.cz
Web: http://www.dmklast4.cz
Telefon: +420 545 234 268

Domov mládeže
Čichnova 23, 624 00 Brno
E-mail: domov@cichnovabrno.cz
Web: http://www.cichnovabrno.cz/domov-mladeze
Telefon: +420 541 123 157