Adresa: TRIVIS - SŠV EH Brno, s.r.o., Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno Telefon: +420 543 250 428

TRIVIS Veterina Brno

TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.

INFORMACE PRO UCHAZEČE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY!!!

Den otevřených dveří  

Vážení budoucí uchazeči o studium na naší škole,

upozorňujeme Vás, že dne 9. února 2023 proběhne v době od 14.00 hod. do 17.30 hod. v prostorách budovy školy poslední letošní  „Den otevřených dveří“. Jsme připraveni Vám poskytnout veškeré informace týkající se studia na zdejší škole s ukázkami výuky některých předmětů.

 Těšíme se na Vás i vaše rodinné příslušníky.

Důležité upozornění

Výuka školy  TRIVIS – SŠ veterinární Brno bude  zajištěna od 1. 9. 2023 v městě Brně.

 

Důležité sdělení – změna rozhodnutí

Na základě dnešního jednání vedení školy bylo rozhodnuto, s ohledem na postoj rodičů stávajících žáků k dané situaci, že  výuka školy  TRIVIS – SŠ Veterinární  Emila Holuba Brno bude zajištěna od 1. 9. 2023 v Brně.

                                                  Mgr. Milan Čermák – ředitel
                                       MVDr. Eva Laborová – zástupce ředitele

 

VŮLE – INTELIGENCE – SÍLA

Síť elitních středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání, zakončené maturitní zkouškou.

V souladu se vzdělávací koncepcí a posláním firmy TRIVIS, a. s., Praha, bude rozšířena výuka v oboru Veterinářství o předmět Integrovaný záchranný systém, který více propojí obor Veterinářství se zaměřením škol TRIVIS.

Škola poskytuje vzdělávání v těchto oborech:

  • 43-41-M/01  Veterinářství – čtyřletá denní forma vzdělávání pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku, je ukončena maturitní zkouškou.
  • 43-41-M/01  Veterinářství – forma kurzu v délce 1,5 roku, vzdělávání ve vybraných vyučovacích předmětech formou konzultačních hodin a e-learningu, zakončené maturitní zkouškou ze zvoleného vyučovacího předmětu podle §113 zákona č. 561/2004 Sb.

Úspěšné dokončení vzdělávání na střední škole veterinární dává absolventům možnost uplatnění např. v chovatelských zařízeních, ve veterinárních ambulancích, v potravinářských provozech i ve složkách Integrovaného záchranného systému na pozicích středního managementu. Absolventi mohou dále pokračovat ve vzdělávání na vysokých školách.

Mapa našich škol

Naši partneři

© copyright 2023 TRIVIS a.s. - Všechna práva vyhrazena

Webdesign MK Mobiltech