Adresa: TRIVIS - SŠ veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o., Křenová 224/67, 602 00 Brno Telefon: +420 775 429 285

TRIVIS Veterina Brno

TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.

VŮLE – INTELIGENCE – SÍLA

Síť elitních středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání, zakončené maturitní zkouškou.

V souladu se vzdělávací koncepcí a posláním firmy TRIVIS, a. s., Praha, bude rozšířena výuka v oboru Veterinářství o předmět Integrovaný záchranný systém, který více propojí obor Veterinářství se zaměřením škol TRIVIS.

Škola poskytuje vzdělávání v těchto oborech:

  • 43-41-M/01 Veterinářství – čtyřletá denní forma vzdělávání pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku, je ukončena maturitní zkouškou.
  • Kurz veterinářství – vzdělávací kurz v délce 1,5 roku, vychází z osnov čtyřletého denního studia oboru 43-41-M/01 Veterinářství. Vzdělávání je realizováno výukou stěžejních veterinárních předmětů, formou prezenčních hodin a e-learningu. Ukončení vzdělávacího kurzu je doloženo Osvědčením o jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky.

Úspěšné dokončení vzdělávání na střední škole veterinární dává absolventům možnost uplatnění např. v chovatelských zařízeních, ve veterinárních ambulancích, v potravinářských provozech i ve složkách Integrovaného záchranného systému na pozicích středního managementu. Absolventi mohou dále pokračovat ve vzdělávání na vysokých školách.

Mapa našich škol

Naši partneři

© copyright 2024 TRIVIS a.s. - Všechna práva vyhrazena

Webdesign MK Mobiltech