Vzdělávací kurz – veterinářství

Informace ke vzdělávacímu kurzu veterinářství na tel. čísle 731 656 929 podá koordinátorka kurzu MVDr. Eva LABOROVÁ.

 

Ve dnech 29. a 30. května 2023 se konají závěrečné zkoušky kurzu veterinářství.

 

Studium jednotlivých předmětů – veterinářství

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout našim absolventům zásadní vědomosti a znalosti potřebné pro práci se zvířaty. Profilem absolventů je znalost profesní etiky, dodržování chovatelských a zoohygienických pravidel nezbytných pro chov zvířat.

Důležitá je i výživa zvířat a s tím související potřeba živin pro jednotlivé druhy s různou formou zátěže. Neméně důležitá část studia zahrnuje znalosti pro zacházení s nástroji a přístroji ve veterinárních ordinacích, manipulaci se zvířaty, asistenci při veterinárních zákrocích, bezpečnost při práci se zvířaty, ale i znalosti o nemocech zvířat a jejich prevenci.

Průběh studia:

   • délka 1,5 roku
   • cena studia 18 000 Kč
   • zahájení v únoru
   • vyučované předměty ,,Chov, výživa a dietetika zvířat“ a ,,Nemoci a instrumentář“
   • ukončení v červnu následujícího roku závěrečnou zkouškou z výše uvedených vyučovaných předmětů nebo jednoho z nich
   • závěrečná zkouška je doložena Osvědčením o jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky
   • cena za jednu závěrečnou zkoušku 1 500 Kč

Forma studia:

   • 1x týdně e-learnig
   • 1x za měsíc prezenční výuka nebo online – pondělí

Úhrada kurzu:

   • č. účtu: 274903354/0300
   • do poznámky vždy uvádějte Vaše jméno a příjmení + číslo aktuálního kurzu