Vzdělávací kurz – veterinářství

Informace ke vzdělávacímu kurzu veterinářství podá koordinátor kurzu MVDr. Eva LABOROVÁ (zástupce ředitele školy)

na telefonním čísle +420 731 656 929.

 

Pokyny k přihlášení do vzdělávacího kurzu veterinářství K 54

 • Elektronicky vyplněnou přihlášku zašlete společně s kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání na email laborova@trivis.cz
 • Na základě tohoto kurzu nelze získat registraci pro výkon – samostatný veterinární technik
 • Zahájení 7. 2. 2022

Přihláška ke kurzu K 54

 

Pokyny k závěrečným zkouškám kurzu veterinářství K 53 

 • Předběžný termín zkoušek červen 2022

 

Studium jednotlivých předmětů – veterinářství

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout našim absolventům zásadní vědomosti a znalosti potřebné pro práci se zvířaty. Profilem absolventů je znalost profesní etiky, dodržování chovatelských a zoohygienických pravidel nezbytných pro chov zvířat.

Důležitá je i výživa zvířat a s tím související potřeba živin pro jednotlivé druhy s různou formou zátěže. Neméně důležitá část studia zahrnuje znalosti pro zacházení s nástroji a přístroji ve veterinárních ordinacích, manipulaci se zvířaty, asistenci při veterinárních zákrocích, bezpečnost při práci se zvířaty, ale i znalosti o nemocech zvířat a jejich prevenci.

Průběh studia:

 • délka 1,5 roku
 • cena studia 18 000 Kč
 • zahájení v únoru
 • vyučované předměty ,,Chov, výživa a dietetika zvířat“ a ,,Nemoci a instrumentář“
 • ukončení v červnu následujícího roku závěrečnou zkouškou z výše uvedených vyučovaných předmětů nebo jednoho z nich
 • závěrečná zkouška je doložena Osvědčením o jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky
 • cena za jednu závěrečnou zkoušku 1 500 Kč

Forma studia:

 • 1x týdně e-learnig
 • 1x za měsíc prezenční výuka od 12:00 hodin – pondělí

Úhrada kurzu:

 • č. účtu: 274903354/0300
 • do poznámky vždy uvádějte Vaše jméno a příjmení + číslo aktuálního kurzu

 

Aktuálně pracujeme na změnách vyžadovaných MŠMT.

Touto změnou dojde k vytvoření 2letého nástavbového studia s možností registrace – veterinární technik.