Konzultační hodiny pedagogických pracovníků

Žáci i zákonní zástupci mohou kontaktovat jednotlivé vyučující po předchozí domluvě i mimo stanovené konzultační hodiny.
Konzultační hodiny může žák využít po předchozí domluvě s vyučujícím pro doučování.

Ing. Martin KLIMEŠ Pátek 12:20 – 13:05
MVDr. Eva LABOROVÁ Pátek 12:20 – 13:05
Ing. Bc. Radana MACHANÍČKOVÁ Pátek 12:20 – 13:05
Mgr. Petra MIČÍKOVÁ Pátek 12:20 – 13:05
Mgr. Petra Jana NEUMANNOVÁ Pátek 12:20 – 13:05
Mgr. Zdeněk PALUŘÍK Pátek 12:20 – 13:05
MVDr. Lada TLUČHOŘOVÁ Pátek 12:20 – 13:05
Mgr. Kateřina ZAVŘELOVÁ Čtvrtek 13:50 – 14:35