Organizace školního roku 2021/2022

Období školního vyučování

Zahájení školního roku 1. září 2021 (středa)
I. pololetí 1. září 2021 – 31. ledna 2022
II. pololetí 1. února 2021 – 30. června 2022
Vydání vysvědčení za I. pololetí 31. ledna 2022 (pondělí)
Vydání vysvědčení za II. pololetí 30. června 2022 (čtvrtek)

 Školní prázdniny

Podzimní prázdniny 27. října 2021 (středa) a 29. října 2021 (pátek)
Vánoční prázdniny 23. prosince 2021 (čtvrtek) – 2. ledna 2022 (neděle);
výuka bude pokračovat v pondělí 3. ledna 2022
Pololetní prázdniny 4. února 2022 (pátek)
Jarní prázdniny 7. března 2022 – 13. března 2022
Velikonoční prázdniny 14. dubna 2022 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny 1. července 2022 – 31. srpna 2022;
školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022

 Státní svátky

Den české státnosti 28. září 2021 (úterý)
Den vzniku samostatného československého státu 28. října 2021 (čtvrtek)
Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu 2021 (středa)
Nový rok 1. ledna 2021 (sobota)
Velký pátek 15. dubna 2022
Velikonoční pondělí 18. dubna 2022
Svátek práce 1. května 2021 (neděle)
Den osvobození od fašismu 8. května 2021 (neděle)
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července 2021 (úterý)
Výročí upálení mistra Jana Husa 6. července 2021 (středa)

 Dny ředitele školy

Ředitelské volno 27. září 2021

Nábory

Dny otevřených dveří

10. 11. 2021

9. 12. 2021

10. 2. 2022

Vždy od 15.00 do 16.30

Odborná praxe

1.V, 2.V, 3.V Jarní období
2.V, 3.V, 4.V Podzimní období

 Klasifikační období

1. pedagogická rada (čtvrtletní)
Uzavření klasifikace
2. pedagogická rada (pololetní)
3. pedagogická rada (tři čtvrtletní)
Uzavření klasifikace třídy 4. A
4. pedagogická rada třídy 4. A
Uzavření klasifikace
5. pedagogická rada (závěrečná)

 Data na vysvědčení

1. pololetí – všechny třídy 31. ledna 2022
2. pololetí – všechny třídy 30. června 2022

 Schůzky s rodiči

Informativní schůzky s rodiči budou vždy po čtvrtletní pedagogické radě.