Školné

Školné

Žáci, kteří budou přijati ke studiu od školního roku 2024/2025 platí školné ve výši 28 000 Kč.

Stávajícím žákům je školné upraveno dodatkem smlouvy o vzdělávání.

Úhrada školného:

  • hotově na pokladně školy
  • bankovním převodem (viz níže)

Bankovní spojení pro placení školného

Číslo účtu: 274903354/0300
Variabilní symbol je  číslo smlouvy o vzdělávání.

Zpráva příjemci: jméno a příjmení žáka.