Školné

Školné

  • pro čtyřletou denní formu vzdělávání – 20 000 Kč ročně
  • pro jedenapůlleté distanční/dálkové kurzy Veterinářství – 18 000 Kč za studium

Školné je splatné ve dvou splátkách – první polovina již při podpisu smlouvy o vzdělávání, další pak vždy k 31. lednu a 30. červnu příslušného školního roku.

Bankovní spojení pro placení školného

Číslo účtu: 274903354/0300
Pro smlouvy platné od 1. září 2017 je variabilním symbolem číslo smlouvy.
Pro starší smlouvy je variabilním symbolem rodné číslo žáka.
Zpráva příjemci: jméno a příjmení žáka.