Třídní učitelé

Školní rok 2020/2021

Označení třídy Třídní učitel (ka) Označení domovské učebny
1. A Ing. Martin Klimeš B 109
2. A Ing. Bc. Radana MACHANÍČKOVÁ B 108
3. A Mgr. Maria MOŽNÁ B 209
4. A Mgr. Petra MIČÍKOVÁ B 207