Třídní učitelé

Školní rok 2023/2024

Označení třídy Třídní učitel (ka)
1. V Ing. Bc. Radana MACHANÍČKOVÁ
2. V Mgr. Petra MIČÍKOVÁ
3. V Mgr. Igor JANEČEK
4. V Mgr. Zdeněk PALUŘÍK