Třídní učitelé

Školní rok 2022/2023

Označení třídy Třídní učitel (ka) Označení domovské učebny
1. V Mgr. Petra MIČÍKOVÁ B 308
2. V Mgr. Petra Jana NEUMANNOVÁ B 307
3. V Ing. Martin KLIMEŠ B 102
4. V Ing. Bc. Radana MACHANÍČKOVÁ B 309