Třídní učitelé

Školní rok 2021/2022

Označení třídy Třídní učitel (ka) Označení domovské učebny
1. A Mgr. Petra Jana NEUMANNOVÁ B 307
2. A Ing. Martin KLIMEŠ B 209
3. A Ing. Bc. Radana MACHANÍČKOVÁ B 208
4. A Mgr. Petra MIČÍKOVÁ B 309