Výchovný poradce

Výchovný poradce, preventista sociálně-patologických jevů

Mgr. Miloš HUDEC – kabinet A 108

Konzultační hodiny:

    • úterý 11.30 – 12.15
    • čtvrtek 09.40 – 10.25

Tým včasné podpory