Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Bc. Radana MACHANÍČKOVÁ

Preventista sociálně-patologických jevů

Mgr. Zdeněk Paluřík

Konzultační hodiny po domluvě.

Žáci i zákonní zástupci si mohu domluvit další konzultace individuálně po předchozí domluvě emailem nebo přes systém Bakaláři.