Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně, preventista sociálně-patologických jevů

Mgr. Bc. Martina HAVLÍČKOVÁ – kabinet A 208

Konzultační hodiny:

  • úterý 07:15 – 07:45

Žáci i zákonní zástupci si mohu domluvit další konzultace individuálně po předchozí domluvě emailem nebo přes systém Bakaláři.