TRIVIS - Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.

T R I V I S

Vůle - Inteligence - Síla

Síť elitních středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání, zakončené maturitní zkouškou.

Naše soukromá střední škola byla založena v roce 1992 a do sítě škol MŠMT ČR zařazena pod názvem Obchodní akdemie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s. r. o.
Od 1. 9. 2006 má škola na základě rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 7003/2006-21 ze dne 24. 3. 2006 nový název Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. (zkráceně SOŠ Emila Holuba, s. r. o.).

Od roku 2016 je škola je součástí společnosti Trivis, a.s.

Škola nyní poskytuje vzdělávání v těchto oborech:

  • 43-41-M/01  Veterinářství - čtyřletá denní forma vzdělávání pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku, je ukončena maturitní zkouškou.
  • Vzdělávací kurzy pro veřejnost - vzdělávání v jednotlivých vyučovacích předmětech formou konzultačních hodin, ve vybraných kurzech zakončené maturitní zkouškou z jednotlivých vyučovacích předmětů podle §113 zákona č. 561/2004 Sb.

SAS

TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO

IČ: 253 473 90
IZO: 108 010 015

Tel.: +420 543 250 428

 
  


Brno

Brno

TRIVIS, a.s.

TRIVIS – Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o.

TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO