Maturitní zkoušky jaro 2024

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí.

Společná část:

Český jazyk a literatura – didaktický test

Cizí jazyk nebo matematika – didaktický test

 

Profilová část:

Praktická zkouška obsahuje tematické okruhy, které se skládají z vyučovaných předmětů:

 • Chemie
 • Biologie
 • Chov a výživa zvířat
 • Hygiena a technologie potravin
 • Instrumentář
 • Nemoci zvířat
 • Laboratorní technika

 

Ústní zkouška

 • Český jazyk a literatura

Témata k maturitní zkoušce 2023 – 2024

Seznam knih k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury – formulář

 • Cizí jazyk (v případě volby) – angličtina

Témata k maturitní zkoušce 2023 – 2024

 

Ústní zkouška – volitelná část:

 • Chov a výživa zvířat
 • Hygiena a technologie potravin
 • Chemie
 • Biologie

 

Písemná práce

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (v případě volby)

 

Písemná práce z ČJL

Písemná práce z ANJ

11. duben 2024

15. duben 2024

Praktická zkouška 8. – 10. duben 2024
Didaktické testy
2. – 7. květen 2024
Ústní maturitní zkouška 20. – 24.  květen 2024

Pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se časový limit adekvátně prodlužuje dle Vyhlášky č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c).