Maturitní zkoušky jaro 2022

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí.

Společná část:

Český jazyk a literatura – didaktický test

Cizí jazyk nebo matematika – didaktický test

 

Profilová část:

Praktická zkouška obsahuje tematické okruhy, které se skládají z vyučovaných předmětů:

 • Chemie
 • Biologie
 • Chov a výživa zvířat
 • Hygiena a technologie potravin
 • Instrumentář
 • Nemoci zvířat
 • Laboratorní technika

 

Ústní zkouška

 • Český jazyk a literatura

Témata k maturitní zkoušce 2021 – 2022

Seznam knih k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury – formulář

 • Cizí jazyk (v případě volby) – angličtina

Témata k maturitní zkoušce 2021 – 2022

 

Ústní zkouška – volitelná část:

 • Chov a výživa zvířat
 • Hygiena a technologie potravin
 • Chemie
 • Biologie

 

Písemná práce

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (v případě volby)

 

Písemná práce z ČJL

Písemná práce z AJ

1. duben 2022

8. duben 2022

Praktická zkouška 4. – 7. duben 2022
Didaktické testy
2. – 3. květen 2022
Ústní maturitní zkouška 16. – 20.  květen 2022

Pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se časový limit adekvátně prodlužuje dle Vyhlášky č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c).