Maturitní zkoušky podzim 2021

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí.

Společná část:

Český jazyk a literatura – didaktický test

Cizí jazyk nebo matematika – didaktický test

 

Profilová část:

Praktická zkouška obsahuje tematické okruhy, které se skládají z vyučovaných předmětů:

 • Chemie
 • Biologie
 • Chov a výživa zvířat
 • Hygiena a technologie potravin
 • Instrumentář
 • Nemoci zvířat
 • Laboratorní technika

 

Ústní zkouška

Ústní zkouška – volitelná část:

 • Chov a výživa zvířat
 • Hygiena a technologie potravin
 • Chemie
 • Biologie

 

Písemná práce

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (v případě volby)

 

Didaktické testy
MAT       12.15                 1. září 2021
AJ1         09.00              2. září 2021
ČJL        13.30               2. září 2021
NJ1         12.15               1. září 2021
Praktická zkouška 3. září 2021
Ústní maturitní zkouška 3. září 2021

Pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se časový limit adekvátně prodlužuje dle Vyhlášky č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c).