Maturitní zkoušky jaro 2021

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí.

Společná část:

Český jazyk a literatura – didaktický test

Cizí jazyk nebo matematika – didaktický test

 

Profilová část:

Praktická zkouška obsahuje tematické okruhy, které se skládají z vyučovaných předmětů:

 • Chemie
 • Biologie
 • Chov a výživa zvířat
 • Hygiena a technologie potravin
 • Instrumentář
 • Nemoci zvířat
 • Laboratorní technika

 

Ústní zkouška

Ústní zkouška – volitelná část:

 • Chov a výživa zvířat
 • Hygiena a technologie potravin
 • Chemie
 • Biologie

 

Písemná práce

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (v případě volby)

 

Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce do 1. 12. 2020
Praktická zkouška 26. 4. – 28. 4. 2021
Didaktické testy
24. 5. – 25. 5. 2021
Ústní maturitní zkouška 1. 6. –  4. 6. 2021

Pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se časový limit adekvátně prodlužuje dle Vyhlášky č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c).