Maturitní zkoušky jaro 2021

 

Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce do 1. 12. 2020
Praktická zkouška 26. 4. – 28. 4. 2021
Didaktické testy
3. 5. – 7. 5. 2021
Písemné zkoušky společné části 8. 4. – 9. 4. 2021
Ústní maturitní zkouška 24. 5. –  28. 5. 2021

 

Pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se časový limit adekvátně prodlužuje dle Vyhlášky č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c).