Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Časový rozvrh konání písemných testů JPZ