Vzdělávací kurz – veterinářství

Studium jednotlivých předmětů – veterinářství

Průběh studia:

  • délka 1,5 roku
  • cena studia 18.000 Kč
  • zahájení v únoru
  • ukončení v červnu následujícího roku závěrečnou maturitní zkouškou
  • závěrečná maturitní zkouška je doložena osvědčením o maturitní zkoušce
  • vyučované předměty ,,Chov, výživa a dietetika zvířat“ a ,,Nemoci a instrumentář“
  • závěrečnou zkoušku lze vykonat z výše uvedených obou vyučovaných předmětů nebo jednoho z nich
  • cena za jednu závěrečnou zkoušku 1.500 Kč

Forma studia:

  • 1x týdně e-learnig
  • 1x za měsíc prezenční konzultace od 12:00 hodin (zpravidla v pondělí)

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout našim absolventům zásadní vědomosti a znalosti potřebné pro práci se zvířaty. Profilem absolventů je znalost profesní etiky, dodržování chovatelských a zoohygienických pravidel nezbytných pro chov zvířat.

Důležitá je i výživa zvířat a s tím související potřeba živin pro jednotlivé druhy s různou formou zátěže. Neméně důležitá část studia zahrnuje znalosti pro zacházení s nástroji a přístroji ve veterinárních ordinacích, manipulaci se zvířaty, asistenci při veterinárních zákrocích, bezpečnost při práci se zvířaty, ale i znalosti o nemocech zvířat a jejich prevenci.

Informace o vzdělávacím kurzu veterinářství zájemcům podá koordinátor kurzu MVDr. Eva LABOROVÁ (zástupkyně ředitele školy) na telefonním čísle +420 731 656 929.

Přihláška ke vzdělávání – kurz Veterinářství

Přihláška k jednotlivé zkoušce – kurz Veterinářství