Adaptační kurz

A jak to dopadlo?

Adaptační kurz, který žáci absolvovali společně s učiteli, naplnil naše očekávání. Bohatý animační program pod vedením profesionálů, pomohl k poznání a především k vzájemnému seznámení žáků a utužení kolektivu. Nejen žáci měli možnost poznat učitele mimo školní prostředí, ale i učitelé měli příležitost lépe poznat žáky, se kterými se budou setkávat po celé období studia.

Žáci si odnesli spoustu zážitků a nových kamarádství. Chladnému a deštivému počasí navzdory se vše vydařilo a všichni si to maximálně užili. Adaptační kurz si zpětně pochvalují a rádi by podobné akce absolvovali častěji.