INFORMACE PRO PŘIJATÉ UCHAZEČE

Uchazeči, kteří uspěli a byli přijati ke studiu, se dostaví v doprovodu zákonného zástupce k podpisu smlouvy o vzdělávání.

Termíny pro podpis smlouvy:

  • čtvrtek 30. 5. 2024
  • pondělí 3. 6. 2024
  • středa 5. 6. 2024

Rezervaci konkrétního data a času prosím vytvořte ZDE.

 

Při podpisu smlouvy se současně platí v hotovosti:

  • Školné na 1. pololetí školního roku 2024/2025 ve výši 14 000 Kč.
  • Studentský průkaz ISIC ve výši 350 Kč.
  • Záloha na Adaptační kurz ve výši 2 000 Kč.