Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium

Vzhledem k tomu, že počet přihlášených uchazečů o studium převyšuje stanovený počet volných míst, uskuteční se v termínech 15. a 22. dubna 2021 školní přijímací zkoušky dle pokynů ředitele školy, pokud vláda vzhledem k pandemické situaci nerozhodne jinak.