Informativní schůzka 24. 4. 2024

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

rádi bychom vás informovali, že ve středu 24. 4. 2024 se koná informativní schůzka od 15:00 do 17:00. Během této schůzky budete požádáni o podepsání dodatku k současné smlouvě o vzdělávání, který upravuje školné.