Odvolání nepřijatých uchazečů

Kapacita přijímaných uchazečů na naši střední školu je naplněna. Odvolání, která nebyla autoremedurou (posunem hranice přijímaných uchazečů ve výsledkové listině) vypořádána kladně, budou předána Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Zákonný zástupce má možnost zastavit správní řízení ve věci odvolání proti nepřijetí zasláním ZPĚTVZETÍ ODVOLÁNÍ na adresu školy nebo na email ředitelky školy laborova@trivis.cz. Vzor zpětvzetí je k dispozici zde. V takovém případě bude správní řízení zastaveno a nebude postoupeno Krajskému úřadu k vypořádání.

MVDr. Eva Laborová
ředitelka školy