Schůzka s rodiči a zákonnými zástupci žáků 16. 11. 2023

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

informujeme vás o plánované schůzce naší střední školy 16. 11. 2023 od 15:00 do 17:00 na stávající adrese školy.

Tato schůzka je určena k diskuzi a projednání důležitých záležitostí týkající se výuky a  provozu školy. Rádi bychom,  aby jste se na tuto schůzku dostavili. Vaše přítomnost a účast jsou pro nás velmi důležité při rozvoji koncepce školy.

Děkujeme za vaši spolupráci a podporu.

 

Za pedagogický sbor

MVDr. Eva Laborová, ředitelka školy