Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ve dnech 11. května, 16. května a 18. května 2023 od 8:00 do 15:30 se ­uzavírají smlouvy o vzdělávání. Podmínkou je odevzdání zápisového lístku a úhrada školného 10 000 Kč na 1. pololetí školního roku 2023/2024.

Uchazeče, kteří byli přijati na základě výsledků přijímacího řízení na školu TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno a nemají zájem o studium na této škole prosím o oznámení této skutečnosti co nejdříve na tel. číslo 731 151 344 – zástupce ředitelky školy, tel. číslo 731 656 929 – ředitelka školy, nebo na  email: klimes@trivis.czlaborova@trivis.cz. Z důvodu přijetí dalších uchazečů.

Poštou vám bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na střední škole TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno.  Z důvodů dikce správního řádu se nelze proti rozhodnutí o nepřijetí odvolat dříve, než písemné rozhodnutí obdržíte.

Upozornění: Škola bude od 1. září 2023 působit v Brně na adrese Křenová 67.