ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1. září 2020 v následujících časech:

08.30  1. A – v učebně B 109. Rodičům je umožněno zúčastnit se zahájení.

09.30  ostatní třídy – v kmenové učebně dané třídy