ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

V době letních prázdnin jsou úřední hodiny každou středu od 08:00 do 13:00 hodin.

PLATNÉ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Vážení rodiče a uchazeči o studium,

prosím věnujte pozornost důležité informaci k přijímacímu řízení.
Omylem došlo ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení v pracovní, nedokončené verzi.
Platné a konečné výsledky hodnocení přijímacího řízení jsou v dokumentu, který naleznete ZDE.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O NOVÉ ROZHODNUTÍ

Podle zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (dále jen „speciální zákon“) nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který nebyl přijat pouze z kapacitních důvodů.

Touto možností je žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.

Žádost o nové rozhodnutí – ke stažení ZDE.

VYKLIZENÍ ŠATNÍCH SKŘÍNĚK

26. června 2020 po předání vysvědčení (čas upřesní třídní učitel) je nutno vyklidit a nechat otevřené všechny šatní skříňky.
V případě, že skříňka zůstane zamčená, bude zámek odstraněn včetně věcí, které ve skříňce zůstanou.

PRO UCHAZEČE O STUDIUM – PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Každý uchazeč, který se bude účastnit jednotné přijímací zkoušky na naší škole, musí v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 20584/202-3/MIN/KAN, ze dne 25. 5. 2020, odevzdat při vstupu do budovy Čestné prohlášení (ke stažení ZDE) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a zároveň mu bude změřena teplota.
V souladu s mimořádným opatřením není umožněn rodičům vstup do budovy školy.

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

  • Uchazeč koná zkoušku 08. 06. 2020 pouze v jednom termínu na škole první volby.
  • Pozvánka na přijímací zkoušku bude zaslána nejpozději 10 pracovních dnů před jejím konáním.
  • Na odevzdání zápisového lístku je nově stanovena lhůta 5 pracovních dnů, nejzazší termín do 23. 06. 2020.
  • V rámci legislativních změn nelze podávat odvolání a volná místa budou školou nabídnuta uchazečům podle výsledkové listiny na základě podání Žádosti o nové rozhodnutí.
  • Náhradní termín v případě řádné omluvy je stanoven na 23. 06. 2020.

Časový harmonogram přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 naleznete ZDE.

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ SŠ DO KONCE Š. R. 2019/2020

Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020 –  dokument MŠMT naleznete ZDE.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Do konce školního roku 2019/2020 není možný vstup do školy bez čestného prohlášení.

Všechny osoby, vstupující do budovy školy, jsou povinny si dokument vytisknout, vyplnit a vzít s sebou. Toto opatření se týká zejména žáků školy, kteří přijdou do školy v květnu či červnu 2020, dále pak účastníků přijímacího řízení a také všech účastníků maturitních zkoušek jaro 2020.

Čestné prohlášení naleznete ZDE

ÚPRAVA KRITÉRIÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Z důvodů mimořádných opatření – pouze jeden termín jednotných přijímacích zkoušek – rozhodl ředitel školy o zrušení přijímacího pohovoru bez náhrady.

Přesný termín přijímacích zkoušek  bude zveřejněn po ukončení mimořádných opatření na těchto stránkách.

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

Úřední hodiny v době mimořádných opatření jsou denně od 08.00 do 11.00 hodin, žáci si mohou vyzvednout učebnice ze školy, potvrzení o studiu, atd..

Návštěva školy je možná pouze po předchozím zavolání – viz Kontakt, na sekretariát školy je možný vstup vždy jen po jednom.