ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na pátek 25. září 2020 nařídil ředitel školy z důvodů anticovidových opatření ředitelské volno.

PODZIMNÍ TERMÍN MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Podzimní termín maturitních zkoušek se koná 18.9.2020 v následujících časech:

 • ČJL 7:30 – 9:25
 • AJ 9:10 – 10:05
 • HTP 10:15 – 10:45
 • ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

  Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1. září 2020 v následujících časech:

  08.30  1. A – v učebně B 109. Rodičům je umožněno zúčastnit se zahájení.

  09.30  ostatní třídy – v kmenové učebně dané třídy

  ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

  V době letních prázdnin jsou úřední hodiny každou středu od 08:00 do 13:00 hodin.

  PLATNÉ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  Vážení rodiče a uchazeči o studium,

  prosím věnujte pozornost důležité informaci k přijímacímu řízení.
  Omylem došlo ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení v pracovní, nedokončené verzi.
  Platné a konečné výsledky hodnocení přijímacího řízení jsou v dokumentu, který naleznete ZDE.

  PODÁNÍ ŽÁDOSTI O NOVÉ ROZHODNUTÍ

  Podle zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (dále jen „speciální zákon“) nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který nebyl přijat pouze z kapacitních důvodů.

  Touto možností je žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).

  Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.

  Žádost o nové rozhodnutí – ke stažení ZDE.

  VYKLIZENÍ ŠATNÍCH SKŘÍNĚK

  26. června 2020 po předání vysvědčení (čas upřesní třídní učitel) je nutno vyklidit a nechat otevřené všechny šatní skříňky.
  V případě, že skříňka zůstane zamčená, bude zámek odstraněn včetně věcí, které ve skříňce zůstanou.

  PRO UCHAZEČE O STUDIUM – PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  Každý uchazeč, který se bude účastnit jednotné přijímací zkoušky na naší škole, musí v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 20584/202-3/MIN/KAN, ze dne 25. 5. 2020, odevzdat při vstupu do budovy Čestné prohlášení (ke stažení ZDE) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a zároveň mu bude změřena teplota.
  V souladu s mimořádným opatřením není umožněn rodičům vstup do budovy školy.

  INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

  • Uchazeč koná zkoušku 08. 06. 2020 pouze v jednom termínu na škole první volby.
  • Pozvánka na přijímací zkoušku bude zaslána nejpozději 10 pracovních dnů před jejím konáním.
  • Na odevzdání zápisového lístku je nově stanovena lhůta 5 pracovních dnů, nejzazší termín do 23. 06. 2020.
  • V rámci legislativních změn nelze podávat odvolání a volná místa budou školou nabídnuta uchazečům podle výsledkové listiny na základě podání Žádosti o nové rozhodnutí.
  • Náhradní termín v případě řádné omluvy je stanoven na 23. 06. 2020.

  Časový harmonogram přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 naleznete ZDE.

  OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ SŠ DO KONCE Š. R. 2019/2020

  Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020 –  dokument MŠMT naleznete ZDE.