Rezervační systém předmětů Kynologie a Hipologie

 

Přesměrování na rezervační systém ZDE

Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku 2022/2023 proběhne 1. září 2022

Od 8:00 – žáci 2. V, 3. V a 4. V

Od 9:00 – žáci 1. V

Od 9:30 – schůzka rodičů žáků 1. V

 

Adaptační kurz 1. V  19. – 21. září 2022.

Informace k adaptačnímu kurzu na schůzce s rodiči 1. 9. 2022 od 9:30.

Podzimní termín opravných maturitních zkoušek

Podzimní termín opravných maturitních zkoušek se bude konat v pátek 9. září 2022 od 8 hodin.

Rozpis zkoušek žáci obdrží emailem.

Doklasifikace a opravné zkoušky

Doklasifikace a opravné zkoušky z Matematiky budou probíhat v pátek 26. srpna 2022.

Úřední hodiny po dobu hlavních školních prázdnin

Úřední hodiny sekretariátu školy po dobu hlavních školních prázdnin – pondělí a čtvrtek od 8:00 do 12:00.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Dokument Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu naleznete ZDE.

Závěrečné informace k přijímacímu řízení

Závěrečné informace k přijímacímu řízení naleznete ZDE.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 naleznete ZDE.

Ředitelské volno

Volby do Školské rady

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků,

obracím se na vás se žádostí o aktivní účast při ustanovování nové školské rady, jelikož funkční období stávající školské rady zanedlouho skončí, a je nezbytné, v souladu s ustanovením § 167 školského zákona, zřídit školskou radu novou.

Zřizovatel zdejší školy stanovil, že školská rada bude mít 3 členy. Jednoho člena jmenuje on, po jednom členu zvolí pedagogičtí pracovníci školy a zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

Za účelem obsazení volených míst ve školské radě jsem vyhlásil volby (viz níže).

Nezbytným předpokladem konání voleb je sestavení kandidátské listiny. Z tohoto důvodu byl vytvořen tiskopis (viz níže), na kterém můžete kandidáta (kandidáty) navrhnout.  Jelikož předpokládám, že zákonní zástupci nezletilých žáků se, až na výjimky, vzájemně neznají, vyzývám vás, abyste navrhli sami sebe za kandidáty tím, že  příslušný tiskopis vyplníte a do 25. dubna 2022 mi jej zašlete na e-mailovou adresu cermak@trivis.cz.

Další nezbytné informace Vám budou postupně sdělovány.

Věřím, že moje výzva bude mít kladnou odezvu a společnými silami volbu školské rady zvládneme.

Mgr. Milan Čermák v. r.
ředitel školy

 

Vyhlášení voleb do Školské rady
Návrh kandidáta na člena Školské rady