Author Archives: Veterina

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Dokument Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu naleznete ZDE.

Závěrečné informace k přijímacímu řízení

Závěrečné informace k přijímacímu řízení naleznete ZDE.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 naleznete ZDE.

Ředitelské volno

Volby do Školské rady

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků, obracím se na vás se žádostí o aktivní účast při ustanovování nové školské rady, jelikož funkční období stávající školské rady zanedlouho skončí, a je nezbytné, v souladu s ustanovením § 167 školského zákona, zřídit školskou … Continue reading

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 Časový rozvrh konání písemných testů JPZ

Informace pro plátce školného

Upozorňuji všechny plátce školného, že do 31. ledna 2022 mají povinnost  zaplatit  školné za 2. pololetí školního roku 2021/2022, k čemuž se zavázali podpisem Smlouvy o poskytnutí středního vzdělávání s maturitní zkouškou za úplatu ve čtyřleté denní formě vzdělávání. V Brně dne 21. … Continue reading

Informace rodičům

Informace pro uchazeče o studium

   

Adaptační kurz

A jak to dopadlo? Adaptační kurz, který žáci absolvovali společně s učiteli, naplnil naše očekávání. Bohatý animační program pod vedením profesionálů, pomohl k poznání a především k vzájemnému seznámení žáků a utužení kolektivu. Nejen žáci měli možnost poznat učitele mimo … Continue reading